วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 นายภสุ โคตรศรี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุดใหม่ ณ ห้องประชุมอินทนิล โรง้เรียนโนนหันวิทยายน

การอบรมศึกษาดูงานโรงเรียน อบจ.เชียงราย 25/06/60

60_08_18นิทรรศการทางวิชาการเปิดบ้านสู่ชุมชน

วันที่ 18 สิงหาคม 2560  โรงเรียนโนนหันวิทยายน จัดกิจกรรมนิทรรศการทางวิชาการ เปิดบ้านสู่ชุมชน ครั้งที้่ 6 "ก้าวสู่การสอนคิด ....ชีวิตพอเพียง" โดยมีนายภสุ โคตรศรี  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิด มีหน่วยงาน และโรงเรียนใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม: 60_08_18นิทรรศการทางวิชาการเปิดบ้านสู่ชุมชน

60_08_18กิจกรรมวันพบผู้ปกครอง

วันที่ 18 สิงหาคม  2560  นายขุนทอง  ดีบุญมี ณ ชุมแพ  นายกสมาคมผู้ปกครอง ครู และนักเรียนโรงเรียนโนนหันวิทยายน พบปะผู้ปกครอง และเป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ณ หอประชุมโรงเรียนโนนหันวิทยายน 

อ่านเพิ่มเติม: 60_08_18กิจกรรมวันพบผู้ปกครอง

60_08_17การประกวดโครงงานนักเรียน

วันที่ 17 สิงหาคม 2560  โรงเรียนโนนหันวิทยายน โดยงานส่งเสริมศักยภาพนักเรียน จัดกิจกรรมประกวดโครงงานนักเรียน ปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนโนนหันวิทยายน

อ่านเพิ่มเติม: 60_08_17การประกวดโครงงานนักเรียน

60_08_17มอบรางวัลการประกวดสรภัญญะ

วันที่ 17 สิงหาคม 2560  นายสุเทพ พงษ์ใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนหันวิทยายน แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ "การแข่งขันร้องสรภัญญ์อีสาน และการแข่งขันท่องบทอาขยานสร้างสรรค์"ตามโครงการเชิดชูภูมิปํญญาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันที่โรงเรียนชุมแพศึกษา  ในวันที่ 16 สิงหาคม 2560

อ่านเพิ่มเติม: 60_08_17มอบรางวัลการประกวดสรภัญญะ

Page 1 of 18

27-29 พ.ย.60

รงเรียนจัดอบรมระบบบริหาร New Innovation 

21-24 พ.ย.60

ิจกรรมกีฬาภายใน ประจำปีการศึก๋่ 2560

1 พ.ย.60

ประกาศรับสมัครครูสอนรายวิชาโรงเรียนชาวนา

31 ต.ค.60

ประกาศรายชื่อพนักงานจ้างเพิ่มเติม

27 ต.ค.60

ปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2560

9-11 ต.ค.2560

ระชุมปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้

5 ต.ค.2560

บรมโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น

 29 ก.ย.60 ประกาศรายชื่อพนักงานจ้าง ปี 2561
18 ส.ค. 60  งานนิทรรศการทางวิชาการเปิดบ้านสู่ชุมชน ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2560

11 ส.ค.60

 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
17-21 ก.ค.60 สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
4 ก.ค.60 ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพบนักเรียน 
30 มิ.ย.60 ร่วมสวนสนามและกล่าวคำปฏิญาณตนในวันคล้ายวันสถาปนา
คณะลูกเสือแห่งชาติ
25-30 มิ.ย.60 กรรมการบริหาร กรรมการวิชาการ อบรมศึกษาดูงานโรงเรียนสอนคิด
มุ่งผลิตนักคิดอนาคต ที่โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
19-21 มิ.ย.60 ร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
16 มิ.ย.60 ศึกษาดูงานโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง จ.ขอนแก่น
12-13 มิ.ย.60 กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560
8 มิ.ย.60 กิจกรรมวันไหว้ครู
1 มิ.ย.60 การนิเทศติดตามและตรวจสอบการประเมินคุณภาพภายสถานศึกษาประจำปี 2559

 

มุมสวย ๆ ในโนนหันวิทยายน

โรงเรียนโนนหันวิทยายน

ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA


           

ห้องเรียนดินไทย  จำหน่ายแจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้  มงกุฎดอกไม้
ของชำร่วย เข็มกลัด  ช่อดอกไม้ผลิตจากดินไทย โดยนักเรียนสมาชิก
ห้องเรียนดินไทยกลุ่มลดเวลาเรียน ติดต่อได้ที่แอดมินเพจห้องเรียนดินไทย 
หรือไลน์ไอดี  aree.info ดูตัวอย่างสินค้าที่ห้องเรียนดินไทย

เว็บไซต์ครูบทเรียนออนไลน์
เรื่อง การใช้ "Like"
พัฒนาโดย วิไลวรรณ  แจ้งจำรัส

บทเรียนออนไลน์ 

ชุด อาหารที่เหมาะสมกับวัย
พัฒนาโดย ศราวุฒิ  หาดไชย


CAI เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์
และอินเตอร์เน็ต
พัฒนาโดย อุทุมพร  ทุมมี

บทเรียนออนไลน์
วิชาฟิสิกส์ 6
พัฒนาโดย นายจิตติชัย ทินก้อง

เว็บไซต์ครูลัดดา
นังสืออิเล็คทรอนิกส์
วิชาวิทยาศาสตร ม.1

 บทเรียนออนไลน์
วิชา ระบบเครือข่ายเบื้องต้น
พัฒนาโดย เฉลิมเกียรติ กัวะขุนทด

บทเรียนเว็บเคว็สท์
เรื่อง ซอฟแวร์ประยุกต์
พัฒนาโดย  อารี  ราชสาร


สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ 
เรื่อง การประยุกต์ใช้งานกราฟิก
ัฒนาโดย อารี  ราชสาร

บทเรียนออนไลน์ พัฒนาทักษะการอ่านแบบ SQ4R

ธนาคารโรงเรียน

ลงชื่อเข้าระบบ 

กิจกรรมเด่น

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในพิธีพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 ประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ 36 ครั้ง และ 108 ครั้ง ของเหล่ากาชาดภาค 5 และ 6 ประจำปีงบประมาณ 2557 - 2558 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องเอ็มซีซี ฮอล์ เดอะมอลล์นครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยนายเจริญชัย  ล่ามสมบัติ รองผู้อำนวยการ เป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าเฝ้ารับพระราชทานประกาศเกียรติคุณ

 
นางสาวชนัญธิดา  บุญสะอาด  นักเรียนชั้น ม.6/3
ได้รับเกียรติบัตร คะแนนสูงสุดในลำดับที่ 2 (จ.ขอนแก่น)
งานมหกรรมทดสอบภาษาอังกฤษ J PRE TCAS ครั้งที่2 สถาบันกวดวิชา เจ โนว์เลจ
แหล่งเรียนรู้

 

แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
ศูนย์ทอผ้าด้วยกี่กระตุก
แปลงสาธิตการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
ห้องอาเซียนศึกษา
ห้องสมุดกาญจนาภิเษก
ธนาคารโรงเรียน
ศูนย์วิทยาศาสตร์
ศูนย์วิทยาศาสตร์

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

โปรแกรมการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนโนนหันวิทยายน ของ นางประนอม  ฮมแสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนหันวิทยายน
รายงานการประเมินโครงการสร้างสังคมสู่ความพอเพียง โรงเรียนโนนหันวิทยายน ของ นางประนอม  ฮมแสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนหันวิทยายน
การพัฒนาศักยภาพครูด้านการทำวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนโนนหันวิทยายน ของ นายเจริญชัย  ล่ามสมบัติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนหันวิทยายน
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง สวนสวยด้วยสองมือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโนนหันวิทยายน ของ นางอารี  ราชสาร
การพัฒนาชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแก้วใสเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนโรงเรียนโนนหันวิทยายน ของ นางอารี  ราชสาร
บทคัดย่อการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สาระการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) นางณัฐชา  ดีบุญมี ณ ชุมแพ
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แบบฝึกทักษะที่เน้นเทคนิค KWDL  ของ นายสนธยา  เสนามนตรี
รายงานการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสื่อประสม เรื่อง การเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของ นายศุภชัย  มาลาศิลป์
การศึกษาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษและการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ด็อค MIA ของ นางน้ำฝน  บุตรบุรี
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ผ่านระบบเครือข่าย เรื่อง ระบบเครือข่ายเบื้องต้น  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  พัฒนาโดย นายเฉลิมเกียรติ  กัวะขุนทด
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้แบบฝึกทักษะที่เน้นเทคนิค KWDL ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนโนนหันวิทยายน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พัฒนาโดย นางรุ่งเรือง  แสนขันธ์

รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานการอ่านโน้ตสากล โดยใช้แบบฝึกทักษะ ตามแนวคิดของโคดาย สำหรับกิจกรรมชุมนุมวงโยธวาทิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนโนนหันวิทยายนพัฒนาโดย  นายธีระพงษ์  พุทธขาว

การศึกษาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคแผนภูมิความหมาย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนโนนหันวิทยายน พัฒนาโดย นางอนงค์  วงศ์ศรีวอ


 

แหล่งเรียนรู้ในชุมชน

ผักไฮโดรโปนิกส์ บ้านนาสีนวล
แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
โรงพยาบาลชุมชนโนนสะอาด 
วัดแจ้งสว่างนอก พระธาตุหลวงเมืองชุมแพ
วัดแจ้งสว่างใน หลวงปู่พระครูเหล็ก
วัดโพธิ์ศรี บ้านร่องแซง
  แหล่งเรียนรู้โรงเรียนสร้างชาวนามืออาชีพได้รับการาสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยการประสานงบประมาณของ นายบุรินทร์  ศรีตรัย สจ.จังหวัดขอนแก่น

ห้องเรียนดินไทย ร้านค้าจำหน่ายดอกไม้ดินไทย โดยนักเรียนกลุ่มเพิ่มเวลารู้  ติดตามได้ที่เพจ ห้องเรียนดินไทย

 

 

โครงการ SBMLD

โครงการพัฒนาหลักสูตรวิชาเพิ่มเติม
โครงการอบรมอาชีพท้องถิ่น
โครงการทอผ้าด้วยกี่กระตุก
โครงการส่งเสริมสุขภาพ
โครงการพัฒนาห้องสมุด
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้

สถิติคนเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday58
mod_vvisit_counterYesterday60
mod_vvisit_counterThis week393
mod_vvisit_counterLast week417
mod_vvisit_counterThis month919
mod_vvisit_counterLast month1518
mod_vvisit_counterAll days79061

Online Now: 3
Your IP: 54.221.93.187
,
Today: ธันวาคม 16, 2017
Joomla templates by Joomlashine