วันที่ 4 กันยายน 2558 โรงเรียนจัดกิจกรรมนิทรรศการทางวิชาการ เปิดบ้านสู่ชุมชน ครั้งที่ 4 "พัฒนาวิชาการ สร้างงานสู่ชุมชน" และเปิดโรงเรียนสร้างชาวนามืออาชีพ โดยท่าน นายก พงษ์ศักดิ์ ตั้งวาณิชกพงษ์ เป็นประธานในพิธี

วันที่ 13-16 ตุลาคม 2558   งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2558
                                   โรงเรียนเป็นตัวแทนระดับภาคฯ แข่งขันจัดสวนถาดแห้ง
                                   ประเภททีมผสม และการร้อยมาลัย ระดับ ม.1-3 และ
                                   แสดงนิทรรศการการทอเสื่อ และการทอผ้า 
วันที่ 8-9 ตุลาคม 2558       แข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
                                    สพม.25 
วันที่ 1-2 ตุลาคม 2558       อบรมทบทวนหลักสูตร
วันที่ 29 กันยายน 2558       นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ศึกษาดูงาน
วันที่ 25 กันยายน 2558       นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ศึกษาดูงาน
วันที่ 21-24 กันยายน 2558  สอบปลายภาคทุกระดับชั้น
วันที่ 12 กันยายน 2558       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมค่ายภาษาไทย 
วันที่ 9 กันยายน 2558         นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ติว GAT PAT
วันที่ 4  กันยายน 2558        นิทรรศการทางวิชาการ เปิดบ้านสู่ชุมชน ครั้งที่ 4

                                    "พัฒนาวิชาการ สร้างงานสู่ชุมชน"

วันที่ 2 กันยายน 2558         ประกวดโครงงานนักเรียน

วันที่ 18-19 สิงหาคม 2558  ค่ายวิทยาศาสตร์

วันที่ 14-15 สิงหาคม 2558  ค่ายปรับปรุงพฤติกรรมนักเรียน

วันที่ 13-14 สิงหาคม 2558  ค่ายพัฒนาทักษะการจัดสวน

วันที่ 11 สิงหาคม 2558       กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

วันที่ 6-7 สิงหาคม 2558      โครงการค่ายเด็กเก่น ดี มีภาวะผู้นำ

วันที่ 4-5 สิงหาคม 2558      โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของครู ชุมชน
                                    และนักเรียน

กิจกรรมประกวดโครงงานนักเรียน

กิจกรรมประกวดโครงงานนักเรียนเพื่อส่งเสริมทักษะการคิด โดยงานพัฒนาศักยภาพนักเรียน ฝ่ายวิชาการ วันที่ 2 กันยายน 2558 ณ หอประชุมรงเรียนโนนหันวิทยายน
อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมประกวดโครงงานนักเรียน

ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

นายสุเทพ  พงษ์ใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูร่วมพิธีถวายพระพรและวางพานพุ่มดอกมะลิในงานวันแม่แห่งชาติ ที่หอประชุมอำเภอชุมแพ

กิจกรรมวันแม่

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  ณ หอประชุมโรงเรียนโนนหันวิทยายน จัดในวันที่ 11 สิงหาคม 2558 มีกิจกรรมมอบรางวัลการประกวดแข่งขัน เกียรติบัตรแม่ตัวอย่างและลูกกตัญญู และกิจกรรมแสดงความกตัญญุของนักเรียน 
อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมวันแม่

กิจกรรมประกวดมารยาทไทย

กิจกรรมประกวดมารยาทไทย ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วันที่ 20-21  สิงหาคม  2558  ณ ห้องประชุมอินทนิล
อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมประกวดมารยาทไทย

ค่ายเด็กเก่ง ดี มีภาวะผู้นำ

กิจกรรมแนะแนว จัดกิจกรรมค่ายเด็กเก่ง ดี มีภาวะผู้นำ โดยเชิญวิทยากรที่มีประสบการณ์มาให้ความรู้กับนักเรียน
อ่านเพิ่มเติม: ค่ายเด็กเก่ง ดี มีภาวะผู้นำ

กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน

กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมจัดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน จัดกิจกรรมให้นักเรียนเข้าร่วมอย่างหลากหลาย 
อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน

Page 1 of 5

โรงเรียนโนนหันวิทยายน

วันที่ 2 กันยายน 2558 กิจกรรมการประกวดโครงงานนักเรียน

ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA


ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์
แผนผังโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลอาคารสถานที่
ตราประจำโรงเรียน
เพลงสถาบัน
   
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายปกครอง                     

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายบริการ
   
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์              
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
กลุ่มสาระศิลปะ
กลุ่มสาระสุขศึกษา
กลุ่มสาระการอาชีพ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 
 
 
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การใช้ "Like"
พัฒนาโดย ครูวิไลวรรณ  แจ้งจำรัส

บทเรียนออนไลน์ ชุด อาหารที่เหมาะสมกับวัย

พัฒนาโดย ครูศราวุฒิ  หาดไชย


CAI เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์
และอินเตอร์เน็ต
พัฒนาโดย ครูอุทุมพร  ทุมมี
 

ธนาคารโรงเรียน

สถิติคนเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday97
mod_vvisit_counterYesterday205
mod_vvisit_counterThis week455
mod_vvisit_counterLast week867
mod_vvisit_counterThis month1640
mod_vvisit_counterLast month4139
mod_vvisit_counterAll days29845

Online Now: 2
Your IP: 50.17.18.84
,
Today: ตุลาคม 13, 2015

ลงชื่อเข้าระบบแหล่งเรียนรู้

 

ศูนย์ทอผ้าด้วยกี่กระตุก
แปลงสาธิตการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
ห้องอาเซียนศึกษา
ห้องสมุดกาญจนาภิเษก
ธนาคารโรงเรียน
ศูนย์วิทยาศาสตร์
ศูนย์วิทยาศาสตร์
นางสาวกาญจนา  ฝ่ายสิงห์ นางอารี  ราชสาร
นางลัดดา  กรวิรัตน์ และนายสุวิไชย  ศรีเสน
รองชนะเลิศอันดับ 2 การจัดสวนถาดแบบแห้ง
ประเภททีมผสม 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกิจกรรม
ประดิษฐ์ร้อยมาลัย ม.ต้น งานมหกรรมการจัด
การศึกษาท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วม
การแข่งขันระดับประเทศที่อิมแพ็คเมืองทองธานี 
ฝึกสอนโดยนางหนูเตียง  มาเพชร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกิจกรรม
ประดิษฐ์ร้อยมาลัย ม.ปลาย งานมหกรรมการจัด
การศึกษาท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เข้าร่วม
การแข่งขันระดับประเทศที่อิมแพ็คเมืองทอง
ธานี 
ฝึกสอนโดยนางอัจฉราวรรณ แก้วกำมา
โครงงานสังคมศึกษา ระดับ ม.ต้น
ฝึกสอนโดย นางสาวเสาวนีย์  นามจันดา
การประดิษฐ์ของใช้ที่เน้นเอกลักษณ์ไทย
ฝึกสอนโดย นายณัฏฐกฤต  วงษ์ศรีวอ
นักเรียนชุมนุมทรายสีในแก้วใส กับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 การแข่งขันจัดสวนถาดชื้น ระดับชั้นมัธยม
ศึกษาตอนต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2557
นักเรียนชุมนุมทรายสีในแก้วใส กับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 การแข่งขันจัดสวนแก้ว ระดับชั้นมัธยม
ศึกษาตอนปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2557

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

โปรแกรมการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนโนนหันวิทยายน ของ นางประนอม  ฮมแสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนหันวิทยายน
รายงานการประเมินโครงการสร้างสังคมสู่ความพอเพียง โรงเรียนโนนหันวิทยายน ของ นางประนอม  ฮมแสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนหันวิทยายน
การพัฒนาศักยภาพครูด้านการทำวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนโนนหันวิทยายน ของ นายเจริญชัย  ล่ามสมบัติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนหันวิทยายน
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง สวนสวยด้วยสองมือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโนนหันวิทยายน ของ นางอารี  ราชสาร
การพัฒนาชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแก้วใสเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนโรงเรียนโนนหันวิทยายน ของ นางอารี  ราชสาร
บทคัดย่อการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สาระการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) นางณัฐชา  ดีบุญมี ณ ชุมแพ
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แบบฝึกทักษะที่เน้นเทคนิค KWDL  ของ นายสนธยา  เสนามนตรี
รายงานการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสื่อประสม เรื่อง การเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของ นายศุภชัย  มาลาศิลป์
การศึกษาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษและการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ด็อค MIA ของ นางน้ำฝน  บุตรบุรี

 

โครงการทอผ้าด้วยกี่กระตุก เป็นโครงการหนึ่งในการจัดการศึกษาในระบบ โดยการพัฒนาหลักสูตรวิชาเพิ่มเติม  การทอผ้าด้วยกี่กระตุก สำหรับนักเรียนรายวิชาเพิ่มเติมม.ต้น เปิดสอนต่อเนื่องจาก ม.1-3

โครงการสวนเกษตรอินทรีย์

โครงการสวนเกษตรอินทรีย์  จัดอยู่ในกลุ่มการจัดการศึกษาในระบบ ตามโครงการ SBMLD โดยการเปิดสอนเป็นสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นเกี่ยวกับการเกษตรอินทรีย์ แบบครบวงจร  อยู่ในระยะเริ่มดำเนินงาน

โครงการอบรมอาชีพชุมชน

โครงการอบรมอาชีพชุมชน เป็นาส่วนหนึ่งของการจัดการศึกษานอกระบบตามโครงการ SBMLD ประกอบไปด้วย การเพาะเห็ดนางฟ้า  การทำปุ๋ยชีวภาพ  การทำนา  การเลี้ยงปลาดุก การทำดอกไม้  การทำขนม

Joomla templates by Joomlashine