52กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

       
 
   
นายธรรมนูญ  ฤาชา
ตำแหน่ง ครู คศ.3
กศ.ม.การบริหารการศึกษา
นางวรินทร  พรมขันธ์
ตำแหน่ง ครู คศ.3
ศษ.ม.พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
นายสนธยา  เสนามนตรี
ตำแหน่ง ครู คศ.3
ศษ.บ.มัธยมศึกษา-คณิตศาสตร์
 
   
นางรุ่งเรือง  แสนขันธ์
ตำแหน่ง ครู คศ.1
ค.ม.วิจัยและประเมินทางการศึกษา
นางจิระภา  แสนมณี
ตำแหน่ง ครูช่วยสอน
ค.บ.คณิตศาสตร์
   

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

Joomla templates by Joomlashine