ฝ่ายบริหาร

บุคลากรฝ่ายบริหาร

 


นายสุเทพ  พงษ์ใหม่
ผู้บริหารสถานศึกษา
 วิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ    

    

นายเจริญชัย  ล่ามสมบัติ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

นายประจักษ์  บรรยง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการ

นายดำรง  อ่อนอภัย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ ชำนาญการ
นายดำรง  ศิริมาลา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ ชำนาญการ

 

Joomla templates by Joomlashine