การอบรมศึกษาดูงานโรงเรียน อบจ.เชียงราย 25/06/60

ฝ่ายบริหาร

บุคลากรฝ่ายบริหาร

    

 

    

 

บุคลากรปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่าย

            
  แหล่งเรียนรู้โรงเรียนสร้างชาวนามืออาชีพได้รับการาสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยการประสานงบประมาณของ นายบุรินทร์  ศรีตรัย สจ.จังหวัดขอนแก่น

ห้องเรียนดินไทย ร้านค้าจำหน่ายดอกไม้ดินไทย โดยนักเรียนกลุ่มเพิ่มเวลารู้  ติดตามได้ที่เพจ ห้องเรียนดินไทย

 

 

Joomla templates by Joomlashine