การอบรมศึกษาดูงานโรงเรียน อบจ.เชียงราย 25/06/60

เนื้อหา

วีดีทัศน์สาธิตการสอน เรื่อง การประดิษฐ์พานบายศรีเทพมงคล (ตัวแมงดา)

วีดีทัศน์สาธิตการสอน เรื่้อง การประดิษฐ์พานบายศรีเทพมงคล (ตัวแมงดา)

<object width="420" height="315"><param name="movie" value="//www.youtube.com/v/_11WZngJL6Y?hl=th_TH&amp;version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="//www.youtube.com/v/_11WZngJL6Y?hl=th_TH&amp;version=3" type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="315" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>

  แหล่งเรียนรู้โรงเรียนสร้างชาวนามืออาชีพได้รับการาสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยการประสานงบประมาณของ นายบุรินทร์  ศรีตรัย สจ.จังหวัดขอนแก่น

ห้องเรียนดินไทย ร้านค้าจำหน่ายดอกไม้ดินไทย โดยนักเรียนกลุ่มเพิ่มเวลารู้  ติดตามได้ที่เพจ ห้องเรียนดินไทย

 

 

Joomla templates by Joomlashine