เนื้อหา

20/06/61 กิจกรรมวันพบผู้ปกครอง

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ฝ่ายปกครอง จัดกิจกรรมวันพบผู้ปกครอง ประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมผู้ปกครอง ครูและศิษย์เก่าโรงเรียนโนนหันวิทยายน และกิจกรรมการมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี เงินรา่งวัลนักเรียนที่สอบเข้าเรียนต่อระดับ ม.1 และ ม. 4 อันดับที่ 1-3  และนักเรียนตัวแทนเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาค  โดยมี นายขุนทอง ดีบุญมี ณ ชุมแพ นายกสมาคมฯ เป็นประธาน

Joomla templates by Joomlashine