เนื้อหา

25/06/61 ประกาศผู้มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมา

12/06/61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมวันไหว้ครู

12/06/61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมวันไหว้ครู

 

01/06/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการพัฒนาองค์กรและระบบบริหารโรงเรียน:บริการสูบส้วม1

61_06_01ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการพัฒนาองค์กรและระบบบริหารโรงเรียน:บริการสูบส้วม

01/06/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาห้องเรียนอัจฉริยะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดหาสื่อและอุปกรณ์การสอน กิจกรรมห้องเรียนอัจฉริยะ

25/05/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าวัสดุประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการพัฒนาองค์กรและระบบบริหารโรงเรียน/ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์

   

Joomla templates by Joomlashine