โครงการพิเศษ

 
 

 

       

ผลงานดีเด่น

รางวัลชมเชย ระดับ ม.1-3 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับ ม.4-6
การแข่งขันประดิษฐ์ร้อยมาลัย
งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2561 จ.ภูเก็ต
รางวัลเหรียญทอง การวาดภาพลายไทยเอกรงค์
และรางวัลเหรียญเงิน การบังคบหุ่นยนต์ระดับสูง
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 ที่จ.บุรีรัมย์
Joomla templates by Joomlashine