27/07/60 พิธีลงนามประกาศเจตนารมย์

พิธีลงนามประกาศเจตนารมณ์ และตั้งปณิธานน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พิธีลงนามประกาศเจตนารมณ์ และตั้งปณิธานน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของคณะผู้บริหาร และคณะครูบุคลากรทางการศึกษา 
นำโดยนายสุเทพ พงษ์ใหม่
ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนหันวิทยายน 
วันที่ 27 กรกฏาคม 2560

20280443_1141192129313922_7345761094088333386_o.jpg20369841_1141190835980718_5927203659213077990_o.jpg20414044_1141189935980808_1882819149479457424_o.jpg20423913_1141190499314085_8437604081673717197_o.jpg20448914_1141192935980508_3773886987292968106_o.jpg20424217_1141192842647184_2514836108277924986_o.jpg

 
 

Joomla templates by Joomlashine