การอบรมศึกษาดูงานโรงเรียน อบจ.เชียงราย 25/06/60

60_08_18นิทรรศการทางวิชาการเปิดบ้านสู่ชุมชน

วันที่ 18 สิงหาคม 2560  โรงเรียนโนนหันวิทยายน จัดกิจกรรมนิทรรศการทางวิชาการ เปิดบ้านสู่ชุมชน ครั้งที้่ 6 "ก้าวสู่การสอนคิด ....ชีวิตพอเพียง" โดยมีนายภสุ โคตรศรี  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิด มีหน่วยงาน และโรงเรียนใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรม

  แหล่งเรียนรู้โรงเรียนสร้างชาวนามืออาชีพได้รับการาสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยการประสานงบประมาณของ นายบุรินทร์  ศรีตรัย สจ.จังหวัดขอนแก่น

ห้องเรียนดินไทย ร้านค้าจำหน่ายดอกไม้ดินไทย โดยนักเรียนกลุ่มเพิ่มเวลารู้  ติดตามได้ที่เพจ ห้องเรียนดินไทย

 

 

Joomla templates by Joomlashine