19/01/61 ประเมินโรงเรียน 4 ฝ่าย


การนิเทศ ประเมินการปฏิบัติงานจากสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.ขอนแก่น

คณะกรรมการนิเทศ ประเมินการปฏิบัติงานจากสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นำโดย นายประเวศ  เทศเรียน ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้นิเทศ ประเมินการปฏิบัติงานโรงเรียน 4 ฝ่าย ในวันที่ 19 มกราคม 2561 

 
 

Joomla templates by Joomlashine