18/05/61 กิจกรรมค่ายพุทธธรรม

โรงเรียนโนนหันวิทยายน โดยฝ่ายปกครอง จัดกิจกรรมค่ายพุทธธรรม สำหรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ณ หอประชุมโรงเรียนโนนหันวิทยายน

 

 

 

 
 

Joomla templates by Joomlashine