โครงการสวนเกษตรอินทรีย์

โครงการสวนเกษตรอินทรีย์

โครงการสวนเกษตรอินทรีย์ เป็นส่วนหนึ่งของการการจัดการศึกษาในระบบตามโครงการ SBMLD โดยมีเป้าหมายในการจัดการแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์
  แหล่งเรียนรู้โรงเรียนสร้างชาวนามืออาชีพได้รับการาสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยการประสานงบประมาณของ นายบุรินทร์  ศรีตรัย สจ.จังหวัดขอนแก่น

ห้องเรียนดินไทย ร้านค้าจำหน่ายดอกไม้ดินไทย โดยนักเรียนกลุ่มเพิ่มเวลารู้  ติดตามได้ที่เพจ ห้องเรียนดินไทย

Joomla templates by Joomlashine